– Η διοίκηση Χιονίδη δρομολογεί την “επόμενη μέρα” στη Δημοτική Ενότητα Κορινού με την εκπόνηση ΓΠΣ

-Η αρχική μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κορινού παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας.

-Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο Β1 της γνωμοδότησης των φορέων ενώ γνωμοδοτικό χαρακτήρα θα έχει και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κατερίνης πριν από τη σύνταξη της τελικής πρότασης και της έγκρισής της από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

– Οι δημοτικοί σύμβουλοι του “Άλλου Δρόμου” ζήτησαν να αποσυρθεί το θέμα ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να μελετήσουν την πρόταση, αίτημα που έγινε δεκτό από το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης. Θα επανέλθει, προς ψήφιση, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. 

gps_korinou_meleth

Η παρουσίαση της μελέτης έγινε από την κα Κατερίνα Πόδα, προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομίας του δήμου Κατερίνης ενώ στα επιμέρους χαρακτηριστικά της αναφέρθηκαν οι μελετητές της εταιρείας “Σχεδιασμός” που έχουν αναλάβει την εκπόνηση του Σχεδίου, υπογράφοντας σύμβαση με το δήμο Κατερίνης το Νοέμβριο του 2010.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι στόχοι του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε Κορινού είναι οι εξής:

1. Η διατύπωση των βασικών κατευθύνσεων για τη χωρκή οργάνωση της Δ.Ε Κορινού. 2. Ο προσδιορισμός των Περιοχών Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π) οι οποίες δεν θα πολεοδομηθούν. 3. Ο καθορισμός των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες, τις προοπτικές και τις σχετικές κατευθύνσεις σε ό, τι αφορά τους παραγωγικούς τομείς. 4. Ο καθορισμός των κατευθύνσεων σε ό, τι αφορά την πολεοδομική οργάνωση των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση περιοχών, ο προσδιορισμός των αναγκαίων μεγεθών σε κοινωνικό εξοπλισμό και ο εντοπισμός των περιοχών που απαιτούν ανασχεδιασμό και παρεμβάσεις. 5. Η τροποποίηση της ισχύουσας Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Κορινού (ΖΟΕ) καθώς έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από την έγκρισή της και οι θεσμοθετημένες εκείνες ρυθμίσεις (του 1995) δεν καλύπτουν πλέον τις σημερινές ανάγκες της περιοχής, όπως επιβάλλεται και από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. Στο διάστημα αυτό έχουν διαμορφωθεί νέα αναπτυξιακά, θεσμικά και προγραμματικά δεδομένα που απαιτούν ένα συνολικό και διαφορετικό πλαίσιο σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την πρόταση της χωρικής οργάνωσης η Δ.Ε Κορινού χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες περιοχών: οι περιοχές οικιστικής ανάπτυξης που αποτελούνται από τους έξι θεσμοθετημένους οικισμούς και τις περιοχές επεκτάσεών τους, οι περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης που αποτελούνται από τις περιοχές ανάπτυξης δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα, δευτερογενούς τομέα και τουρισμού- αναψυχής καθώς και οι περιοχές ειδικής προστασίας που αποτελούνται από τις ΠΕΠ δασών και δασικών εκτάσεων, ποταμών και ρεμάτων, αρχαιολογικών χώρων, παραλιακής ζώνης και Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αλιάκμονος, Αξιού και Κίτρους. Επιπλέον σύμφωνα με το σχεδιασμό στο ΓΠΣ Κορινού δημιουργούνται 6 Πολεοδομικές Ενότητες. Οι 5 προορίζονται για πρώτη κατοικία και η “Ολυμπιάδα” για παραθεριστική.

“Το ΓΠΣ θεωρεί τον Κορινό αστική επέκταση της Θεσσαλονίκης ενώ προβλέπει και προωθεί την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής” υπογράμμισε ο δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης.

“Το ΓΠΣ Κορινού έχει στρατηγικό χαρακτήρα και δίνει την αναπτυξιακή διάσταση της περιοχής στη λογική, πάντα, της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης” σημείωσε η κα Πόδα χαρακτηρίζοντάς το όχι μόνο υποχρεωτικό αλλά και απαραίτητο εργαλείο ανάπτυξης “ειδικά στις σημερινές συσμενείς συνθήκες».

«Το ΓΠΣ καθορίζει τις χρήσεις γης σε όλη την έκταση του δημοτικού διαμερίσματος ενώ μέσω του σχεδίου προτείνεται η διπλασίαση της έκτασης του Κορινού» ανέφερε ο κ. Ιωάννης Τσαμπάζης, Τοπογράφος- Μηχανικός της μελετητικής εταιρείας.

 

“Το πιο σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τους ΟΤΑ είναι τα ΓΠΣ” σημείωσε εκ μέρους της μελετητικής εταιρείας ο Πολεοδόμος Μηχανικός κ. Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου.
“Είμαστε στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων αλλά και των δημοτών που θα ήθελαν διευκρινίσεις για το τι προβλέπει η μελέτη” ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Στέργιος Μπουσνάκης σημειώνοντας ότι αυτό που απαιτείται να γίνει κατανοητό είναι η κεντρική ιδέα, ποιοι είναι οι στόχοι αλλά και ποιά τα οφέλη του ΓΠΣ για την ανάπτυξη της περιοχής.